ΚΕ.Δ.Δ.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ.

joomlan.ru | inotur.com
Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ

Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ

ΒΗΜΑ 1ο : Εντοπισμός

Ο εμποδιζόμενος μαθητής πρέπει να εντοπιστεί εντός της σχολικής μονάδας.

Είναι ο μαθητής που εμφανίζει έναν αστερισμό δυσκολιών για χρονικό διάστημα πέραν του 6μηνου και παρά την εξατομικευμένη προσέγγισή του.

Για να εντοπιστεί, βοηθούν κάποια ερωτηματολόγια ανίχνευσης, τα οποία δεν είναι διαγνωστικά, προκειμένου να παρατηρήσουμε τα χαρακτηριστικά λίγο βαθύτερα.

Μαθητής που πιθανά αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ο μαθητής που:

 •  «δεν στέκει» σε ησυχία στην τάξη, στην αυλή
 • για να μάθει να διαβάζει καταβάλει φανερή προσπάθεια
 • αποφεύγει να μελετήσει τα μαθήματά του στο σπίτι ή ζητά συστηματική βοήθεια για αυτό
 • δεν κάνει παρέες  στο σχολείο
 •  απουσιάζει αδικαιολόγητα συχνά
 • δεν συμμετέχει στη μαθησιακή διαδικασία στην τάξη
 • δεν αναγνωρίζει τα όρια και τους κανόνες της λειτουργίας της τάξης και του σχολείου
 • μπλέκει συχνά σε καβγάδες ή έχει συχνά ατυχήματα
 • μοιάζει δυστυχισμένος
 • γνωρίζει την ύλη των μαθημάτων αλλά οι δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου παραπέμπουν σε μαθητή προηγούμενης βαθμίδας
 • δεν κατανοεί την ύλη, την ορολογία και τα βασικά σημεία σε αρκετά μαθήματα παρότι προσπαθεί, παρακολουθεί  και φοιτά ανελλιπώς

 

 

ΒΗΜΑ 2Ο : Εξατομικευμένο Βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης

Σύμφωνα με την ΥΑ 28911/2007 που αναφέρει ότι

«Οι μαθητές που παραπέμπονται από σχολικές μονάδες με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα, καλό είναι να συνοδεύονται από:

α) αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίας, με αναφορά του εκπαιδευτικού για τις ενδείξεις που έχει καταγράψει για το συγκεκριμένο μαθητή,

β) το Εξατομικευμένο Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα παρέμβασης καθώς και τα αποτελέσματα της παρέμβασης,

γ) αντίγραφο πρακτικού με την υπόδειξη του γονέα για την παραπομπή του μαθητή στο ΚΔΑΥ.

Στην περίπτωση που προσέρχεται με αίτημα του γονέα ή κηδεμόνα, το ΚΔΑΥ ζητεί από τη σχολική μονάδα περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή.»

Δείτε τον Οδηγό για το Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης εδώ και επιλέξτε μια δύο ή και όλες τις δοκιμασίες.

Μην κάνετε λίγο από όλα. Επιλέξτε το στόχο σας και οργανώστε μια μικρή παρέμβαση για ένα δύο μήνες. Αν ο μαθητής σας δεν ανταποκρίνεται θετικά τότε είναι πολύ πιθανό να αντιμετωπίζει σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προχωράτε στο επόμενο βήμα.


ΒΗΜΑ 3ο :Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ Δ ΑΘΗΝΑΣ

Δίνετε τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης του κοινού και τους καθοδηγείτε να εξηγήσουν τις ενέργειές σας και να κλείσουν ραντεβού συμβουλευτικής με την υπηρεσία μας.

Η συνεδρία συμβουλευτικής ενδέχεται να αναδείξει την ανάγκη για διαγνωστική αξιολόγηση οπότε θα πάρουμε πλήρες αίτημα με απαραίτητα επισυναπτόμενα:

 • Βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο
 • Φωτοτυπία από τα γραπτά ή τα σχολικά εγχειρίδια του μαθητή
 • Προγενέστερες ιατρικές ή ιατροπαιδαγωγικές βεβαιώσεις αν υπάρχουν
 • Βαθμολογίες τριμήνων


ΒΗΜΑ 4ο : Ολοκλήρωση του ατομικού φακέλου του μαθητή κατά το πρώτο στάδιο

 Όταν ενημερωθείτε ότι έχει κατατεθεί αίτηση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τυχαίο απόσπασμα γραπτών από τις ενδοσχολικές εξετάσεις, μια παιδαγωγική έκθεση, παρατηρήσεις ως προς τη συμπεριφορά ή συμπληρωμένο το επισυναπτόμενο ερωτηματολόγιο της βαθμίδας.


 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 12 Νοέμβριος 2015 11:28
 
You are here: Αρχή ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Joomla inotur picma