ΚΕ.Δ.Δ.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ.

joomlan.ru | inotur.com
'Εντυπο Παιδαγωγικό Υλικό

MONO ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

A) Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο του Ερωτηματολογίου Ανίχνευσης, το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, για τον εκάστοτε μαθητή προς αξιολόγηση, όταν τους ζητηθεί από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Ανακτήστε το ερωτηματολόγιο σε μορφή word εδώή σε μορφή pdf εδώ

Β) Παρακάτω θα βρείτε το έντυπο Οδηγό Εξατομικευμένου Βραχυχρόνιου Προγράμματος πριν  την Παραπομπή 

Ανακτήστε τον Οδηγό σε μορφή word εδώ ή σε μορφή pdf εδώ

 
You are here: Αρχή ΄Εντυπο Παιδαγωγικό Υλικό
Joomla inotur picma